Ensenyament trilingüe
"Apostem per una educació personalitzada i eficaç"
  
 

   Anglès, català, castellà

  Des de fa anys el nostre crèdit ve avalat per l´educació i ensenyament de l´anglès impartits ja des del parvulari, fent especial èmfasi en una fonètica ben consolidada.

  Aquest fet permet un domini correcte dels tres idiomes al final de l´escolaritat.  El rètol en arc és una decoració tradicional del carrer Margenat: l´English-Kinder amb els seus ossets…

  D´aquest racó, amb apariència d´íntima escola anglesa, els nens surten amb una fonètica anglesa ben consolidada… si s´inicien de manera primerenca. 
  
   L´educació és TRILINGÜE des de preescolar, tot això recolzant-ho en un projecte lingüístic autoritzat. Al final de l´educació infantil (cinc anys) els petits ja están iniciats en la lectura de l´anglès, català i castellà, i això es consolida més encara en el primer curs de primària..

 

  Desenvolupem un projecte lingüístic específic del nostre cente per l´escolaritat obligatòria que està autoritzat per la Generalitat de Catalunya:

   "S´autoritza el projecte lingüístic del centre amb un tractament de la llengua anglesa com llengua vehicular i d´aprenentatge principal a les etapes d´Educació infantil i primària i, si convé de secundària obligatòria, amb presència també del català com llengua vehicular i d´aprenentatge"
Hablando en inglés en la fiesta de fin de curso. English Kinder.
 

 
   L´educació que reben els nostres alumnes és en català, castellà i anglès, i d´una manera especial, l´anglès s´acredita mitjançant una avaluació externa amb els nivells d´expressió oral del TRINITY COLLEGE, des de fa més de 20 anys, en molts casos atenyent les màximes puntuacions i amb freqüència abans de les edats exigides per l´examen. 

 
 
Salida del cole.

  El domini dels tres idiomes és correcte al final de l´escolaritat, iniciant-se a més en l´idioma francès oral en el primer curs de primària.

  S´estudien vàries àrees en anglès, al llarg de l´escolaritat segons els cursos, equilibrant-se amb els altres idiomes.

  Es treballa l´estimulació primerenca i es fomenten els bits especials d´anglès amb professors natius.


Parvulario trilingüe en Barcelona. 
Ir a la página de Ubicación Ir a la Presentación Ir a Educación Preescolar Ir a Escuela de Padres Ir a Enseñanza Trilingúe Ira a Desarrollo Inteligencia Ir al album de Fotos