Educació Preescolar i Infantil
"Apostem per una educació personalitzada i eficaç"
  

  Preescolar i educació infantil són els nivells que impartim i desenvolupem al English Kinder, amb una vocació europea.

  La immersió en anglès, els resultats en fonètica i el domini de la llengua són les marques distintives d´una educació personalitzada amb professors natius.


Es la hora de comer...
   El English Kinder, és una little house on, des de fa 40 anys treballem amb els més petits, des que tenen mesos fins els 5 anys, buscant una educació integral i cuidant d´un mode exquisit dels nostres alumnes. 
 
   L´anglès es cultiva en continuïtat des d´aquestes edats fins el Batxillerat i es posa en pràctica real, en vàries estades a Londres d´acord amb el pla d´estudis de primaria i secundaria.
 
   On som
  English Kinder està instal.lat des de fa anys en el cor de Sarrià (Barcelona).

   Està dotat, junt a les instal.lacions imprescindibles, de piscina (estiu), gimnàs i cuina.
   La clau del desenvolupament intel.lectual és la paraula, "vitamina" de les neurones.
   El pensament es construeix amb paraules, s´estableixen els sistemes referencials i el llenguatge interior.
  

   Recerca del desenvolupament integral. L´expressió corporal i l´educació gestual són ajuts en la construcció de la identitat i l´autonomia. 
 
Cantando en actuación de fin de curso, en Inglés.
   
    El sistema educatiu se centra i treballa especialment el desenvolupament de la part esquerra del cervell. Sistemàticament tracten de compensar i integrar ambdós hemisferis cerebrals: paraula i imatge, paraula i ritme.
 
 
   A la cançó amb moviment o a la dansa cantada es treballa la personalitat completa, que és el que pretenem. Res de nou, És actualitzar la cançó infantil tradicional, especialment en anglès.
 

gimnasio
los mas peques en el escenario por fin de curso.
jugando en el escenario. English Kinder, parvulario en Barcelona

   Recerca de l´excel.lència: Que cada nen arribi al millor de si mateix. La nostra missió, en col.laboració amb els pares, és ajudar i guiar el seu desenvolupament i fomentar l´adquisició d´hàbits que li permetin assumir la seva responsabilitat i la seva llibertat.

aprendiendo los bits de inglés en el Kinder.
   Què treballem: 
   A l´inici de preescolar, de manera sistemàtica, se segueixen els programes de gateig, braqueació i bits enciclopèdics, amb el treball en anglès.
   Al final dels cinc anys, els nens que han assistit des de l´inici, llegeixen els tres idiomes de l´escola: català, anglès i castellà.
 

 
   Com ens organitzem: Normalment els grups de classe es formen per edats (any de naixement). No obstant, dins de cada cicle es fan els agrupaments que cada centre d´ensenyament estima oportuns. En el cas que el centre atengui poblacions amb característiques especials sociodemogràfiques o escolars, els grups de classe poden acollir alumnes de diferents nivells o cursos.


Clase en English Kinder, parvulario en Barcelona


Parvulario trilingüe en Barcelona 
Ir a la página de Ubicación Ir a la Presentación Ir a Educación Preescolar Ir a Escuela de Padres Ir a Enseñanza Trilingúe Ira a Desarrollo Inteligencia Ir al album de Fotos