Escuela de padres
"Apostem per una educació personalitzada i eficaç"
  
  


  L´educació és una tasca cooperativa només d´aquests tres agents: infant, pares i Escola.

Només si els missatges són concordants pot haver-hi una educació autèntica.

 
 Reunión de padres de alumnos.

  Organitzem reunions periòdiques, per buscar concordança d´actuacions i participar del projecte educatiu que oferim.

   Dirigeix l´Escola de Pares una psicòloga terapeuta que centra els temes i guia els diàlegs.

 
   Ens posem d´acord en el que donem, dins la família i amb l´escola?.
El nen integra estímuls i percepcions.
 

  Resulta fonamental que els pares se sentin orgullosos dels fills i confiïn en les seves capacitats. Els pares han de gaudir amb els seus fills per donar-los equilibri emocional i poder educar-los.

 
 
  Tots hem d´aprendre de tots en la nostra societat i saber rectificar quan convingui. A l´igual que en un cotxe, la conducció és adaptació i rectificació contínua per a poder seguir el camí correcte, i saber estar en cada situació amb un control personal adequat. Això no s´improvisa.
Estudiantes en acción.
 
 
 La missió principal dels pares i dels educadors és ensenyar el nen a pensar, és a dir, processar la informació per a prendre decisions.

 

  Pares i educadors són els primers i més importants agents que intervenen en la formació d´hàbits, tant personals com socials.
 
 

 
Repasando los deberes.
 


  A la societat del coneixement, la informació pot arribar a saturar. El principal és que al nen se l´ajudi a organitzar els seus coneixements i a estructurar els seus sistemes referencials. Es tasca de la família i de l´escola.

   Els nens necessiten referències inicials comunes i estables per poder créixer i desenvolupar-se, així com uns límits bàsics per la convivència. La col.laboració i assistència dels pares és imprescindible per a fer entre tots una bona educació.

   La colaboració y assistencia dels pares es imprescindible per fer entre tots una bona educació.

Un conte per els pares.....

Parvulario trilingüe en Barcelona. 
Ir a la página de Ubicación Ir a la Presentación Ir a Educación Preescolar Ir a Escuela de Padres Ir a Enseñanza Trilingúe Ira a Desarrollo Inteligencia Ir al album de Fotos