Desenvolupament de la Intel.ligència
"Apostem per una educació personalitzada i eficaç"
 
   
  
Busquem l´Excel.lència de cada persona.

El nostre principi: treball intens sobre la fonètica i la pronunciació.

El nostre mètode: l´estimulació primerenca en intensitat, freqüència i duració, equilibrant-la amb paciència i afecte.


     CERVELL
     El cervell creix amb l´ús; és l´únic recipient en què quan més s´hi posa més hi cap.Patio en English Kinder, parvulario en Barcelona

  
  La clau del desenvolupament la tenim abans dels tres anys en què "les jeux sont faits" (la sort està decidida).
 En el mateix edifici, the little house desenvolupem la base de l´educació infantil i la preparació de la primària, abans dels sis anys.
  La nostra pretensió:

Que cada nen doni el millor de si mateix: la seva excel.lència potencial.

  El nostre sistema: avançar en el treball de l´estimulació primerenca en els programes:
  * Excel.lència intel.lectual
  * Excel.lència física (gateig, braqueació)
  * Excel.lència social (aspirem a ciutadans responsables i compromesos).

  El nostre principi:
treball intens de la fonètica i pronunciació.
 
  La forma:
una estimulció primerenca en intensitat, freqüència i duració, equilibrant-la amb paciència i afecte.

Aprendiendo los colores en English Kinder.
 

  El desenvolupament intel.lectual es basa en l´adquisició de la paraula i la missió dels educadors és ajudar a aprendre i a pensar.

  El problema és poder arribar a processar la informació per a prendre decisions responsables i adquirir els sistemes referencials.

  La justificació de l´estimulació primerenca està en el coneixement del funcionament del cervell.


Inglés por ordenador en Kinder.

 


 El procès resulta tant del creixement i desenvolupament neural, com de l´aprenentatge (plasticitat), en correspondència amb diferents períodes sensitius o crítics. S´ha demostrat experimentalment que aquests processos, la manera i la velocitat amb què es manifesten, estan en dependència amb "l´Estimulació" i l´experiència individual. La detecció i intervenció "primerenca" i oportuna és un repte i un imperatiu pels educadors d´avui dia.

   L´estimulació primerenca. Estimulació és qualsevol acció que tendeix a donar informació al cervell. Estímul és qualsevol informació que donem a través de les vies sensorials: vista, oïda, tacte, olfacte i gust.
Amb l´ús de l´estimulació proporcionada, en temps, intensitat i ritme CREIX el cervell i augmenta el nombre de sinapsis entre neurones.

Braqueación en English Kinder, parvulario en Barcelona
 

  Les funcions cerebrals es desenvolupen i perfeccionen mitjançant l´ús. Alguns pensen que no cal ensenyar un nen fins que no estigui neurològicament preparat. Es madura i es perfecciona mitjançant l´estimulació i no només amb el pas del temps. Un ambient adequat per a l´estimulació és essencial.
  En absència d´activitat les neurones queden en estat infantil, sense desenvolupar.
Estimulación temprana en English Kinder, parvulario en Barcelona  A partir d´una certa edad, alguns aprenentatges es poden assimilar amb molta dificultat; un d´aquests camps són les llengües estrangeres.

  Tot el treball sistemàtic ajuda al desenvolupament de la intel.ligència: la recepció d´informació sensorial promou el desenvolupament neuronal i proporciona informació necessària per a establir els sistemes referencials que permeten organitzar els nostre coneixement. 

 
 
Despues de clase en el English Kinder, parvulario en Barcelona
Un ambient de colors és estimulant pel nen

 


Parvulario trilingüe en Barcelona. 
Ir a la página de Ubicación Ir a la Presentación Ir a Educación Preescolar Ir a Escuela de Padres Ir a Enseñanza Trilingúe Ira a Desarrollo Inteligencia Ir al album de Fotos